Home | Τεχνολογία

Τεχνολογία

H Synergy διαθέτει το απαραίτητο, υπερσύγχρονο τεχνολογικό υπόβαθρο για την υποστήριξη των Best in Class υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, αξιοποιώντας εξελιγμένες λύσεις και εξοπλισμό σε όλο το φάσμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η Εταιρία ανταποκρίνεται στο έπακρο στην ανάγκη των πελατών της για διαφάνεια (visibility) μέσω της παρακολούθησης των σειριακών αριθμών, της δυνατότητας Ιχνηλασιμότητας ακόμη και σε επίπεδο τεμαχίου (κρίσιμος παράγοντας για κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα κ.λπ.) και μιας σειράς άλλων δράσεων.

Προηγμένη τεχνολογία εφαρμόζεται επίσης στον τομέα του Document Management και της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Επιπλέον, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους απαιτούμενους μηχανισμούς ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με τα πληροφοριακά συστήματα των πελατών μας και να προσφέρουμε Web Based Reporting.

Σε επίπεδο hardware, η Εταιρία διαθέτει εξοπλισμό νέας γενιάς (barcode scanners, printers κ.ά.), όπως και server rooms με υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και UPS, ενσύρματα και ασύρματα τοπικά δίκτυα για αξιόπιστη και αδιάλειπτη λειτουργία.

Η Τεχνολογία με μια ματιά:

  • Προηγμένο και άκρως παραμετροποιήσιμο Warehouse Management System.
  • RF Scanning.
  • Ιχνηλασιμότητα.
  • Web Based Reporting.
  • POD (Proof of Delivery).
  • IOD (Information of Delivery).
  • Τηλεματική – Track & Trace.

Τα πληροφοριακά συστήματα προστατεύονται από Cisco Firewalls, έτσι ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση σε και να μην επιτρέπεται τροποποίηση, αφαίρεση ή προσθήκη δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα στα ιδιωτικά δίκτυα της Εταιρίας. Στο εσωτερικό δίκτυο της Εταιρίας υπάρχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασύρματων υπολογιστών χειρός.

Η κάλυψη των αναγκών Logistics της εταιρίας και κατ’ επέκταση των εντολέων της, στηρίζεται στο πλέον σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, το «Logistics Vision Suite 3plus». Οι δυνατότητες του συστήματος σε συνδυασμό με την χρήση πολλαπλών μέσων εισαγωγής της πληροφορίας (barcode scanning, RFIDs, κλπ), εξασφαλίζει την πλήρη καταγραφή και διατήρηση όλων των πληροφοριών που αφορούν τη διαδρομή που ακολούθησε µία συγκεκριμένη μονάδα ή παρτίδα ενός προϊόντος, από την παραλαβή στην αποθήκη έως τον τελικό καταναλωτή.

Πιο συγκεκριμένα η ταυτοποίηση της παρτίδας ενός προϊόντος μέσω της χρήσης ασύρματων τερματικών (RF Scanners), από την παραλαβή από τον προμηθευτή, την επιστροφή από τον πελάτη, σε όλα τα στάδια εσωτερικής διακίνησης στην αποθήκη μέχρι και την διανομή, δίνει την δυνατότητα της άμεσης και αξιόπιστης καταγραφής της πληροφορίας. Το πληροφοριακό σύστημα παραμετροποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ιχνηλασιμότητας του εντολέα και ταυτόχρονα η βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίηση των λειτουργιών της αποθήκης.

Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν με ασφάλεια στην παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης ιχνηλασιμότητας (upstream, downstream) προς του εντολείς, είτε για λόγους ανάκλησης, είτε για λόγους ενημέρωσης.

Η πληροφόρηση αυτή είναι άμεση και αποτελεσματική και διασφαλίζει πλήρως τον εντολέα και την Εταιρία απέναντι στην νομοθεσία.

IT

Αναζητώντας τρόπους να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της, η Synergy έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη και καθόλα σύγχρονη υποδομή εξοπλισμού και λογισμικού. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα τοπικά δίκτυα, τα οποία εξυπηρετούν τη μετάδοση δεδομένων από μια σειρά σταθερών (routers, firewalls, switches, access points, servers, υπολογιστές, printers) αλλά και φορητών (ασύρματα hand held τερματικά) συσκευών.

Η απρόσκοπτη λειτουργία διασφαλίζει καλύτερους χρόνους, οι οποίοι έρχονται ως συνέπεια του σχεδιασμού και της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις – και ειδικότερα τα Server Rooms, υποστηριζόμενα από ηλεκτροπαραγωγά ζευγή και UPS – λειτουργούν αδιάλειπτα.

H Διεύθυνση του SC Engineering αναλαμβάνει την ευθύνη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα συστήματα όλων των αποθετών της Synergy, έχοντας εμπειρία στην ανταλλαγή αρχείων με σχεδόν όλα τα συστήματα της αγοράς (SAP, Atlantis, Softone κ.α.).

Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, με σκοπό να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ως εκ τούτου, βασικοί μας συνεργάτες όσον αφορά τα συστήματα WMS και ERP είναι η ATC – συνεργάτης της EPICOR CORPORATION – αλλά και η MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

Ακολούθως, με τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που διαθέτουμε, μπορούμε να υποστηρίξουμε επαρκώς τους απαιτούμενους μηχανισμούς ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με πληροφοριακά συστήματα προμηθευτών και συνεργατών, ενώ υποστηρίζουμε την απρόσκοπτη πληροφόρηση ανάμεσα στα συστήματα.

Εν τέλει, συνδράμουμε ενεργά στην μείωση των τηλεφωνικών κλήσεων, εκτυπώσεων και διπλοκαταχωρήσεων, εστιάζοντας στην αποδοτικότητα και την επιτάχυνση της παραγωγικής διαδικασίας.

BI

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Εταιρίας μας είναι η ενσωμάτωση καινοτομιών οι οποίες αναβαθμίζουν περαιτέρω τα επίπεδα Ποιότητας και Αξιοπιστίας και ταυτόχρονα συγκρατούν ή και μειώνουν το λειτουργικό κόστος προς όφελος και των δύο μερών. Οι καινοτομίες αυτές εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της εσωτερικής μας λειτουργίας αλλά και της συνεργασίας μας με τους πελάτες

Πιστεύουμε σε μια λιτή και ταυτόχρονα ισχυρή οργάνωση και δομή, η οποία ενισχύεται από την εισαγωγή καινοτομιών τόσο σε επίπεδο συστημάτων και εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης εργασίας και διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Καινοτόμες είναι και οι λύσεις που προτείνουμε στις Εμπορικές Διευθύνσεις των πελατών μας, τις οποίες συμβουλεύουμε στο σχεδιασμό προωθητικών ή άλλων ενεργειών, από την οπτική γωνία της υλοποίησης της δράσης σε επίπεδο Logistics, ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνουμε το σύνολο της οργάνωσης, της υλοποίησης και του απολογιστικού ελέγχου.

Η Καινοτομία διέπει κάθε πρόταση Εφοδιαστικής Αλυσίδας που καταθέτουμε στους πελάτες μας και εφαρμόζεται στην πράξη μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες υλοποίησης, ελέγχου και αποτίμησης των αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών, η Synergy, επιπλέον των Logistics Reports που παρέχει στους πελάτες της, χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για την παροχή εργαλείων «Business Intelligence» – δεδομένων εμπορικού χαρακτήρα τα οποία τους βοηθούν στη λήψη των βέλτιστων εμπορικών αποφάσεων.