Αγγελίες
You are here:

Στέλεχος Προμηθειών

Αναζητούμε ένα ενθουσιώδες και έμπειρο στέλεχος Προμηθειών για να ενταχθεί στην ομάδα μας!

Περιγραφή καθηκόντων

 • Διαχείριση του προμηθειών της εταιρείας, διασφαλίζοντας διαφάνεια των εξόδων της
 • Έρευνα αγοράς για όλο το κύκλωμα προμηθειών
 • Δημιουργία/ διαχείριση διαδικασιών, συμβάσεων και τιμοκαταλόγων με τους προμηθευτές
 •  Εκτέλεση εντολών αγοράς
 • Εφαρμογή στρατηγικών διαπραγμάτευσης και διασφάλιση επικερδών συμφωνιών εξασφαλίζοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα
 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών προμηθειών με σκοπό την επίτευξη μέγιστης αποδοτικότητας και μείωσης κόστους
 • Συνεργασία με συνεργάτες προκειμένου να διασφαλιστεί η συμφωνία αναφορικά με όρους και διαδικασίες
 • Έρευνα και πρόβλεψη μεταβολών της διαπραγματευτικής δύναμης των προμηθευτών και της Εταιρίας
 • Ανεύρεση και συνεργασία νέων προμηθευτών
 • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με τους προμηθευτές
 • Συντονισμός με άλλα τμήματα

Απαραίτητα προσόντα

 • Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με οικονομική κατεύθυνση
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε τμήμα προμηθειών τουλάχιστον τριών ετών
 • Εξοικείωση με ERP
 • Άριστη γνώση του Microsoft Office
 • Ικανότητα επωφελούς διαπραγμάτευσης και διατήρησης σχέσεων δικτύωσης
 • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες
 • Ορθή κρίση και ικανότητα λήψης αποφάσεων που θα ωφελήσουν την εταιρεία
 • Τήρηση των εταιρικών διαδικασιών

Η εταιρεία παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Φιλικό και υγιές εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες καριέρας και προσωπικής εξέλιξης

About the company

H Synergy είναι ένας ηγετικός, καινοτόμος, πελατοκεντρικός πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας υψηλής αξίας, όπως Contract Logistics, Warehousing και Distribution, Διεθνείς Μεταφορές, 4PL.

Στην Synergy επενδύουμε διαρκώς στο Aνθρώπινο Δυναμικό μας, καθόσον θεωρούμε ότι είναι κύριος πυλώνας ανάπτυξης και εξέλιξης της Εταιρίας μας. Προσφέρουμε εκπαίδευση και εξειδίκευση στους ανθρώπους μας ώστε να είναι σε θέση να θέτουν διαρκώς νέους στόχους για την μελλοντική τους εξέλιξη, σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.

 

Στείλε το βιογραφικό σου στο hr@synergy.gr