Home | Υπηρεσίες | Contract Logistics

Υπηρεσίες Contract Logistics

Διαχείριση Εισαγωγών – Παραλαβών

Δίκτυο εισαγωγής εμπορευμάτων

Reverse logistics

Έκθεση αξιώσεων και αποζημιώσεων

Δίκτυο από/σε τελωνειακούς χώρους

Η διαδικασία της εισαγωγής είναι το πρώτο και ένα από τα πιο σημαντικά στάδια στην διαχείριση προϊόντων τρίτων. Η Synergy αναλαμβάνει για λογαριασμό του αποθέτη, την διαχείριση συγκεκριμένης διαδικασίας των αναμενομένων παραλαβών, η οποία περιλαμβάνει την εκφόρτωση και τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων  προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εισαγωγή τους στο Warehouse Management System (WMS) της Εταιρίας, και εν συνεχεία τον ενημερώνει για την ορθή εισαγωγή τους. Επιπλέον διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για να πιστοποιηθεί η αρτιότητα των προϊόντων και να γίνει σύγκρισή έναντι των αναμενόμενων ώστε, σε περίπτωση που υπάρχει αστοχία, να ενημερωθεί άμεσα ο αποθέτης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Τέλος επιβεβαιώνονται πληροφορίες όπως ο όγκος και το βάρος των προϊόντων που παρελήφθησαν.

Η Εταιρία διαχειρίζεται κάθε τύπου φορτίο, παλετοποιημένο ή χύμα, ενώ μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικές μονάδες μέτρησης όπως κιλό, κυβικό μέτρο, κιβώτιο, παλέτα, τεμάχιο, βαρέλι, IBC κ.α. Ο αποθέτης ενημερώνεται σε κάθε στάδιο από την άφιξη του φορτηγού έως την οριστικοποίηση της εισαγωγής στο σύστημα Warehouse Management System (WMS) καθώς και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών.

Θέλοντας να διασφαλιστεί η διαδικασία  εισαγωγής των προϊόντων στο έπακρο, κατά την διάρκεια που παραλαμβάνονται τα είδη για πρώτη φορά στην αποθήκη, εφαρμόζεται η διαδικασία “First Time Sampling” ώστε να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του νέου είδους που έχουν δοθεί από τον αποθέτη για την αναμενόμενη παραλαβή.

Η παραλαβή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χρονικά όρια που έχουν προσυμφωνηθεί με τον αποθέτη και με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε τις αγορές των πελατών μας.

Η υπηρεσία Reverse Logistics είναι εξίσου σημαντική, διότι ουσιαστικά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αντίστροφη διαδικασία από την εκτέλεση μίας παραγγελίας, βάσει συγκεκριμένων οδηγιών από τον αποθέτη και εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου. Και εδώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και φυσικά πρέπει το εμπλεκόμενο προσωπικό να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Αποθήκευση – Διαχείριση αποθέματος

Εκφόρτωση

Παλετοποίηση

Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή

Picking πολλαπλών συσκευασιών
& μονάδων μέτρησης

Έλεγχος αποθεμάτων

Κυκλικές και περιοδικές απογραφές

Πολλαπλά στάδια ελέγχων

Διαχείριση ιδιαιτεροτήτων
(S/N, LOT, FIFO, FEFO)

H Synergy αναλαμβάνει την προσωρινή ή μακροχρόνια αποθήκευση των εμπορευμάτων των αποθετών της δίνοντας έμφαση στις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε έργου αναφορικά με τα είδη, την συσκευασία , την μορφή του φορτίου και την ταχυκινησία του. Με βάση τα στοιχεία αυτά, επιλέγεται το βέλτιστο μοντέλο αποθήκευσης, ο κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος και γίνεται αντίστοιχα και η παραμετροποίηση του WMS στις αναγκες του έργου.

Ένας, χωρίς αμφιβολία, σημαντικός παράγοντας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η ποιότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων στις οποίες αποθηκεύονται τα προϊόντα καθώς και του εξοπλισμού, η οποία επηρεάζει καίρια την ορθή εκτέλεση του κάθε έργου.

Στους  χώρους αποθήκευσης υπάρχουν όργανα ελέγχου των συνθηκών αποθήκευσης (θερμοκρασία, υγρασία) όπως ορίζεται από την σχετική διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας.

Η διαχείριση των αποθετών γίνεται με την χρήση του συστήματος WMS της Synergy το οποίο εξασφαλίζει αποδοτικότητα και ακρίβεια ενώ δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης του αποθέματος ανά χώρο αποθήκευσης και ανά θέση, για κάθε αποθέτη ξεχωριστά.

Επιπρόσθετα η Synergy δύναται να διαχειριστεί ημερομηνίες λήξης, παρτίδες, shelf life, σειριακού αριθμού, χρώμα-μέγεθος κ.α. ενώ η παρακολούθηση των αποθεμάτων μπορεί να γίνει είτε FIFO, FEFO, LIFO κ.α. ανάλογα με τις ανάγκες κατά περίπτωση.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας συνεργάζονται στενά με τους πελάτες ώστε να κατανοήσουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες έκαστου έργου.

Κατά την διαχείριση των αποθεμάτων έχουμε θεσπίσει πολλαπλά στάδια ελέγχου και κυκλικών καθώς και τακτικών απογραφών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια του αποθέματος. Με τα στοιχεία αυτά ενημερώνεται σε τακτική βάση ο αποθέτης με αναφορές σχετικά με τα αποθέματά, προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για τον σχεδιασμό των αγορών του και της διαδικασίας αναπλήρωσης.

Εξαγωγή – Διαχείριση Παραγγελιών

Διαχείριση παραγγελιών

Κάλυψη εκτάκτων
επιχειρησιακών αναγκών

Έκδοση παραστατικών διακίνησης
και τιμολογίων

Υποστήριξη εξαγωγών

Η διαχείριση των  παραγγελιών είναι το επόμενο στάδιο, κατά το οποίο ο αποθέτης αναθέτει στην εταιρία 3PL την εκτέλεση των πωλήσεών του και την διαχείρισή τους έως το τελικό σημείο. Η διαδικασία περιλαμβάνει τον έλεγχο αποθέματος ανά παραγγελιογραμμή, την συλλογή, την συσκευασία , την προετοιμασία και έλεγχο της αποστολής και τελικά την φόρτωση προς παράδοση στον τελικό παραλήπτη. Κατά την εκτέλεση της, η κάθε παραγγελία περνά από τρία στάδια ελέγχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια στην εκτέλεση της και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αστοχίας.

Η διαχειριστική μονάδα του κάθε αποθέτη μπορεί να είναι: τεμάχιο, υποσυσκευασία, κιβώτιο, παλέτα, IBC, δοχείο, βαρέλι κ.α. Η Synergy  δύναται να διαχειριστεί κάθε τύπο προϊόντος και να προσαρμόσει ολόκληρη την διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας ούτως ώστε να είναι ενήμερα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την διαφορετική μονάδα που καλούνται να διαχειριστούν κάθε φορά.

Η Synergy παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του κάθε αποθέτη. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι πολύ συγκεκριμένη, μέσα από μία σειρά διαδοχικών διαδικασιών και οι οποίες αποτυπώνονται πλήρως στο σχετικό SOP ( Standard Operating Procedure) του έργου, έτσι ώστε να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα το εμπλεκόμενο προσωπικό και ταυτόχρονα να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους ανάγκες του κάθε αποθέτη.