Home | Research & Development

Research & Development

Η κουλτούρα της Synergy είναι συνυφασμένη με την αέναη εξέλιξη. Γι’ αυτό το λόγο  επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη του Supply Chain Engineering, έργο που έχει αναλάβει   μια ξεχωριστή ομάδα από engineers, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση εν δυνάμει αλλαγών οι οποίες θα επιφέρουν την βελτιστοποίηση των διαδικασιών, αναβαθμίζοντας τον ποιοτικό δείκτη της δουλειάς μας.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε πάντα στους πελάτες μας τις καλύτερες υπηρεσίες, οι οποίες θα βελτιώνουν συνεχώς το έργο τους, ενώ ταυτόχρονα θα το αναπτύσσουν.

Για τη Synergy η ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κομμάτι της έρευνας, το οποίο  είναι χαραγμένο στο εταιρικό της DNA, είτε στον τομέα της τεχνολογίας είτε σε ενσωμάτωση μέσα σε κάποια διαδικασία που θα αποδειχτεί βοηθητική στη συνέχεια. Δεν αναζητούμε απλώς την πληροφορία αλλά την αναλύουμε μέσα από το πρίσμα των Logistics με γνώμονα την υποστήριξη των πωλήσεων των αποθετών, κάτι που μας διαφοροποιεί εμπράκτως από τον ανταγωνισμό.