Φάρμακα

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Τα φάρμακα είναι ευπαθή προϊόντα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι υπηρεσίες Logistics που συνδέονται με τη φαρμακοβιομηχανία οφείλουν να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες  ποιοτικών ελέγχων, συνδράμοντας στην ασφαλή  διαχείριση και διακίνηση των προϊόντων.

Τα φάρμακα είναι ευπαθή προϊόντα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης σε όλα τα στάδια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οι υπηρεσίες Logistics που συνδέονται με τη Φαρμακοβιομηχανία οφείλουν να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες ποιοτικών ελέγχων (GXP), διασφαλίζοντας την ασφαλή διαχείριση και διακίνηση των προϊόντων.

Καθώς οι ανάγκες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της φαρμακοβιομηχανίας είναι άκρως απαιτητικές, η Synergy διαθέτει χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας 15-25°C, πλήρως εξοπλισμένο ώστε να εγγυάται την ασφαλή αποθήκευση των προϊόντων βάσει των εκάστοτε προδιαγραφών τους.

Μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση FIFO, FEFO, LIFO κ.λπ αναλόγως της προδιαγραφής.
  • Παρακολούθηση ημερομηνίας λήξης.
  • Παρακολούθηση σειριακών αριθμών S/N (Serial Number).
  • Ιχνηλασιμότητα και πλήρη έλεγχο των προϊόντων.
  • Διανομή εντός 24 ωρών και πολλές φορές άμεση, εξυπηρετώντας χρονικά παράθυρα και ραντεβού για την κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων, φαρμακαποθηκών και φαρμακείων καθώς και κανάλι B2C.
  • Reverse Logistics, διαχείριση επιστροφών και ακατάλληλων προϊόντων.

Όπως στην αποθήκευση έτσι και στην μεταφορά, οι αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων αναφορικά με τον τύπο του φορτηγού, παρακολούθηση θερμοκρασίας / υγρασίας κ.λπ, εξασφαλίζονται με συνδυασμό ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων οχημάτων στο Πανελλαδικό Δίκτυο Διανομής της Synergy, ενώ οι οδηγοί και συνοδηγοί εκπαιδεύονται διαρκώς, τόσο ενδοεταιρικά όσο και από τρίτους, εξειδικευμένους φορείς.

Η Synergy τροφοδοτεί τους αποθέτες της σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση με πληθώρα πληροφόρησης αναφορικά με το status των εισαγωγών και παραγγελιών τους, καθώς και με τους δείκτες απόδοσης του παρεχόμενου έργου αναφορικά με την έγκαιρη παραλαβή, την ακρίβεια αποθέματος, την πληρότητα στην εκτέλεση παραγγελιών, την έγκαιρη παράδοση κλπ.

Όπως στην αποθήκευση έτσι και στην μεταφορά, οι αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων αναφορικά με τον τύπο του φορτηγού, παρακολούθηση θερμοκρασίας/υγρασίας κ.λπ, εξασφαλίζονται με συνδυασμό  ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων οχημάτων στο πανελλαδικό δίκτυο διανομής της Synergy, ενώ οι οδηγοί και συνοδηγοί εκπαιδεύονται διαρκώς  τόσο ενδοεταιρικά, αλλά και από τρίτους εξειδικευμένους φορείς.

Η Synergy τροφοδοτεί σε καθημερινή , εβδομαδιαία και μηνιαία βάση πληθώρα πληροφόρησης με το status των εισαγωγών και παραγγελιών των πελατών καθώς και τους δείκτες απόδοσης του παρεχόμενου έργου στον πελάτη αναφορικά με την έγκαιρη παραλαβή, ακρίβεια αποθέματος, πληρότητα στην εκτέλεση παραγγελιών, έγκαιρη παράδοση κλπ.