Υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιχειρηματικού τομέα HO.RE.CA.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Καθημερινές παραδόσεις
για τις ανάγκες του καναλιού HO.RE.CA

Διαχείριση αντικαταβολών

Διαχείριση διαφημιστικού
υλικού

Διαχείριση επιστροφών

Ο κλάδος HO.RE.CA. είναι σημαντικός παράγον της Ελληνικής οικονομίας και παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις λόγω της έντονης εποχικότητας εξαιτίας του τουρισμού.

Η  Synergy,  εξυπηρετώντας τον κλάδο εδώ και χρόνια για λογαριασμό των αποθετών της, γνωρίζει τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα, τις ιδιαιτερότητες, τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις τυχόν αστοχιών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου που θα καλύπτει αποτελεσματικά κάθε βήμα της διαδικασίας με απώτερο στόχο την καλύτερη και την αποδοτικότερη  λειτουργία.

Διαθέτουμε ένα αποτελεσματικό Πανελλαδικό δίκτυο 7 Κέντρων Διανομής το οποίο καλύπτει τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με τα μικρά σημεία παράδοσης, την ταχύτητα αναπλήρωσης  των αποθεμάτων, αλλά και την ταχύτητα κάλυψης της αγοράς ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του κλάδου.

Η μεθοδολογία σχεδιασμού αλλά και η συνεχής παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου  διασφαλίζουν την ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την επίτευξη υψηλών KPIs  (Key Performance Indicators) καθώς και την διεξαγωγή των προωθητικών ενεργειών με επιτυχία και συνέπεια.

Η Synergy τροφοδοτεί τους αποθέτες της σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση με πληθώρα πληροφόρησης αναφορικά με το status των εισαγωγών και παραγγελιών τους, καθώς και με τους δείκτες απόδοσης του παρεχόμενου έργου αναφορικά με την έγκαιρη παραλαβή, την ακρίβεια αποθέματος, την πληρότητα στην εκτέλεση παραγγελιών, την έγκαιρη παράδοση κλπ.