Υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιχειρηματικού τομέα HO.RE.CA.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Καθημερινές παραδόσεις
για τις ανάγκες του καναλιού HO.RE.CA

Διαχείριση αντικαταβολών

Διαχείριση διαφημιστικού
υλικού

Διαχείριση επιστροφών

Ο κλάδος HO.RE.CA. είναι σημαντικός παράγον της Ελληνικής οικονομίας και παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις λόγω της έντονης εποχικότητας εξαιτίας του τουρισμού.

Η  Synergy  εξυπηρετώντας  τον  κλάδο εδώ και χρόνια για λογαριασμό των αποθετών της, γνωρίζει τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα, τις ιδιαιτερότητες,  τις ανησυχίες των επιπτώσεων τυχόν αστοχιών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου που θα καλύπτει αποτελεσματικά κάθε βήμα της διαδικασίας με απώτερο στόχο την καλύτερη και την αποδοτικότερη  λειτουργία.

Διαθέτουμε ένα καθόλα λειτουργικό δίκτυο  7 Κέντρων Διανομής Πανελλαδικά  ώστε να καλύπτει  τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με τα μικρά σημεία παράδοσης (drop sizes), την ταχύτητα αναπλήρωσης  των αποθεμάτων, αλλά και στην ταχύτητα κάλυψης της αγοράς ακόμη και των πιο απομακρυσμένων σημείων του κλάδου.

Η μεθοδολογία σχεδιασμού  αλλά και η συνεχής παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου,  διασφαλίζουν  την ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την επίτευξη υψηλών ( Key Performance Indicators)   KPIs καθώς  και την διεξαγωγή των προωθητικών ενεργειών με επιτυχία και συνέπεια.

Η Synergy τροφοδοτεί σε καθημερινή , εβδομαδιαία και μηνιαία βάση πληθώρα πληροφόρησης με το status των εισαγωγών και παραγγελιών των πελατών καθώς και τους δείκτες απόδοσης του παρεχόμενου έργου στον πελάτη αναφορικά με την έγκαιρη παραλαβή, ακρίβεια αποθέματος, πληρότητα στην εκτέλεση παραγγελιών, έγκαιρη παράδοση κλπ.