Καλλυντικά

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Τα καλλυντικά και τα  είδη προσωπικής υγιεινής είναι ένα κλάδος με σημαντική  ανάπτυξης αναφορικά με το εύρος των προϊόντων καθώς και τα κανάλια διανομής , γι’ αυτό και  χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης στα  διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για την εξυπηρέτηση του κλάδου, η Synergy διαθέτει χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας 15-25°C,  πλήρως εξοπλισμένο, ώστε να εγγυάται την ασφαλή  αποθήκευση των προϊόντων βάσει της εκάστοτε προδιαγραφής .  Διαθέτει επίσης εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό και είναι  αδειοδοτημένη η εγκατάσταση από τον ΕΟΦ για την υλοποίηση ενεργειών ανασυσκευασίας και co-packing, υπηρεσίες  που για τον κλάδο είναι core services όπως ετικετοκόλληση, πολλαπλές συσκευασίες, τοποθέτηση οδηγιών, συσκευασίες δώρου κλπ.

Επιπλέον οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση FIFO, FEFO, LIFO κλπ ανάλογα της προδιαγραφής,
  • Παρακολούθηση ημερομηνίας λήξης
  • Ιχνηλασιμότητα  και πλήρη έλεγχο των προϊόντων
  • Διανομή πανελλαδική έως τον τελικό παραλήπτη, κανάλι B2B και B2C Business to Business και   Βusiness to customer
  • Κάλυψη προωθητικών ενεργειών με δεσμεύσεις για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μοντέλα υλοποίησης.
  • Reverse Logistics,  διαχείριση επιστροφών και ακαταλλήλων προϊόντων

Η Synergy τροφοδοτεί σε καθημερινή , εβδομαδιαία και μηνιαία βάση πληθώρα πληροφόρησης με το status των εισαγωγών και παραγγελιών των πελατών καθώς και τους δείκτες απόδοσης του παρεχόμενου έργου στον πελάτη αναφορικά με την έγκαιρη παραλαβή, ακρίβεια αποθέματος, πληρότητα στην εκτέλεση παραγγελιών, έγκαιρη παράδοση κλπ.