Καλλυντικά

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Τα καλλυντικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής είναι ένα κλάδος με σημαντική ανάπτυξη αναφορικά με το εύρος των προϊόντων καθώς και με τα κανάλια διανομής, γι’ αυτό και  χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης στα διάφορα στάδια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Για την εξυπηρέτηση του κλάδου, η Synergy διαθέτει χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας 15 -25°C, πλήρως εξοπλισμένο, ώστε να εγγυάται την ασφαλή αποθήκευση των προϊόντων βάσει της εκάστοτε προδιαγραφής. Διαθέτει επίσης εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό και η εγκατάσταση είναι αδειοδοτημένη από τον ΕΟΦ για την υλοποίηση ενεργειών ανασυσκευασίας και co-packing καθώς και υπηρεσίες που για τον κλάδο είναι core services όπως: ετικετοκόλληση, πολλαπλές συσκευασίες, τοποθέτηση οδηγιών, συσκευασίες δώρου κλπ.

Επιπλέον οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση FIFO, FEFO, LIFO κλπ αναλόγως της προδιαγραφής.
  • Παρακολούθηση ημερομηνίας λήξης.
  • Ιχνηλασιμότητα και πλήρη έλεγχο των προϊόντων.
  • Πανελλαδική διανομή ως τον τελικό παραλήπτη, κανάλι B2B και B2C (Business to Business και Βusiness to Consumer).
  • Κάλυψη προωθητικών ενεργειών με δεσμεύσεις για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μοντέλα υλοποίησης.
  • Reverse Logistics, διαχείριση επιστροφών και ακατάλληλων προϊόντων.

Η Synergy τροφοδοτεί τους αποθέτες της σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση με πληθώρα πληροφόρησης αναφορικά με το status των εισαγωγών και παραγγελιών τους, καθώς και με τους δείκτες απόδοσης του παρεχόμενου έργου αναφορικά με την έγκαιρη παραλαβή, την ακρίβεια αποθέματος, την πληρότητα στην εκτέλεση παραγγελιών, την έγκαιρη παράδοση κλπ.