Χημικά & Βιομηχανικά

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η βιομηχανία των χημικών προϊόντων αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας οικονομίας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρεί μεγάλο ποσοστό στην παραγωγή και διακίνησή τους.

Οι εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχουν κύριο ρόλο στη διαχείριση των χημικών και βιομηχανικών προϊόντων καθόσον, πέρα από την ασφάλεια – η οποία είναι αυτονόητη – οφείλουν να εξασφαλίζουν και την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη και άκρως ανταγωνιστική αγορά.

Ο κλάδος των χημικών επικίνδυνων προϊόντων (Dangerous Goods ή DG) είναι μία ακόμη  ευαίσθητη κατηγορία, που απαιτεί συγκεκριμένες άδειες για την διαχείριση των προϊόντων των αποθετών.

Η Synergy διαθέτει αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 10.000 m2 στον Ασπρόπυργο και απασχολεί έμπειρους και άριστα εκπαιδευμένους εργαζόμενους στο χώρο αυτό. Ο DG Officer της είναι εξειδικευμένος στην διαχείριση επικίνδυνων προϊόντων και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της επικινδυνότητας του αποθηκευμένου φορτίου, καθώς και της τυχόν ασυμβατότητας των προϊόντων. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού και την διαχείριση τυχόν καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων.

Προασπίζοντας την ασφάλεια και την φήμη των αποθετών, λειτουργούμε μέσα από αυστηρές διαδικασίες με απόλυτη διαφάνεια και στοχεύουμε πάντα στην αριστεία, επιδιώκοντας την ολοένα και πιο εύρυθμη διαχείριση και εκμετάλλευση των πόρων, περιορίζοντας αισθητά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και τους κινδύνους ατυχήματος.

Διαθέτουμε Πιστοποίηση OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 και ΥΑ 1348, και επενδύουμε σε κάθε σύγχρονο εργαλείο που μας επιτρέπει εξελιγμένη τεχνογνωσία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των χημικών, με απώτερο σκοπό την πλήρη κάλυψη και των πιο ειδικών απαιτήσεων, υφιστάμενων και νέων πελατών.

Είμαστε Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφοράς Χημικών Εμπορευμάτων (ECTA), του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, και της πρωτοβουλίας της Παγκόσμιας Ένωσης Χημικών Βιομηχανιών (ICCA) «Υπεύθυνη Φροντίδα» για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Η Synergy τροφοδοτεί τους αποθέτες της σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση με πληθώρα πληροφόρησης αναφορικά με το status των εισαγωγών και παραγγελιών τους, καθώς και με τους δείκτες απόδοσης του παρεχόμενου έργου αναφορικά με την έγκαιρη παραλαβή, την ακρίβεια αποθέματος, την πληρότητα στην εκτέλεση παραγγελιών, την έγκαιρη παράδοση κλπ.