Οικονομικά Στοιχεία

Η συνεργασία  της Synergy  με όλα τα συναλλασσόμενα μέρη είναι καθόλα διαφανής, δίχως αστοχίες και  αρνητικές εκπλήξεις. Ένας από τους κυρίαρχους παράγοντες  που ξεχωρίζει εκτός από την Εταιρική αξιοπιστία και ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της είναι η οικονομική ευρωστία, παράγον ο οποίος διασφαλίζει τους πελάτες και δίνει την δυνατότητα για επενδύσεις αιχμής στο τομέα της .

Έτσι, έχει τη δυνατότητα:

  • Να προβαίνει σε επενδύσεις για την κάλυψη αφενός μεν των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών της αλλά και εξασφαλίζοντας την τεχνολογική πρωτοπορία της.
  • Να διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με μεταφορικές επιχειρήσεις
  • Να επενδύει στο ήδη ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και ταυτόχρονα να διευρύνει την ομάδα των εργαζομένων της.

Προς επιβεβαίωση των ανώτερο, παραθέτουμε τα οικονομικά στοιχεία της Synergy ανά έτος.

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012