Οικονομικά Στοιχεία/Ανακοινώσεις

Η συνεργασία  της Synergy με όλα τα συναλλασσόμενα μέρη είναι καθόλα διαφανής, δίχως αστοχίες και  αρνητικές εκπλήξεις. Ένας από τους κυρίαρχους παράγοντες που την ξεχωρίζει, εκτός από την Εταιρική αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της, είναι η οικονομική ευρωστία, η οποία διασφαλίζει τους πελάτες της και δίνει την δυνατότητα στην Εταιρία για επενδύσεις αιχμής στο τομέα της.

Έτσι, η Εταιρία έχει τη δυνατότητα:

  • Να προβαίνει σε επενδύσεις για την κάλυψη αφενός μεν των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών της αλλά και να εξασφαλίζει την τεχνολογική πρωτοπορία της.
  • Να διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με μεταφορικές επιχειρήσεις.
  • Να επενδύει στο υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και ταυτόχρονα να διευρύνει την ομάδα των εργαζομένων της.

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, παραθέτουμε τα οικονομικά στοιχεία της Synergy ανά έτος.

Ισολογισμοί

Οικονομικές Καταστάσεις 2022

Οικονομικές Καταστάσεις 2021

Ισολογισμός 2021

Ισολογισμός 2020

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012

 

Εταιρικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΤΓΣ 07-09-23

Πρόσκληση άσκησης δικαιώματος 12-10-22

Πρόσκληση Μετόχων 23-11-2021

Πρόσκληση Μετόχων 06-06-2022

Πρόσκληση Μετόχων 02-09-2022

Πρόσκληση προς τους μετόχους για την άσκηση δικαιώματος προτίμησης

Πρόσκληση ΤΓΣ 12-10-2022