Παρεχόμενες υπηρεσίες

Καθημερινές παραδόσεις
για τις ανάγκες του καναλιού HO.RE.CA

Διαχείριση αντικαταβολών

Διαχείριση διαφημιστικού
υλικού

Διαχείριση επιστροφών

HO.RE.CA.’s industry is an important factor in the Greek economy and faces increased demands owing to the high seasonality which is due to the tourism.

By serving the industry for many years on behalf of its customers, Synergy is aware of the demanding timetables, the peculiarities of the sector and the concerns of the consequences of any failures, and is shouldering the responsibility for developing a detailed plan for each customer that will effectively cover every step of the process with the ultimate goal of a better and more efficient operation.

Διαθέτουμε ένα καθόλα λειτουργικό δίκτυο  7 Κέντρων Διανομής Πανελλαδικά  ώστε να καλύπτει  τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με τα μικρά σημεία παράδοσης (drop sizes), την ταχύτητα αναπλήρωσης  των αποθεμάτων, αλλά και στην ταχύτητα κάλυψης της αγοράς ακόμη και των πιο απομακρυσμένων σημείων του κλάδου.

Η μεθοδολογία σχεδιασμού  αλλά και η συνεχής παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου,  διασφαλίζουν  την ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την επίτευξη υψηλών ( Key Performance Indicators)   KPIs καθώς  και την διεξαγωγή των προωθητικών ενεργειών με επιτυχία και συνέπεια.

Η Synergy τροφοδοτεί σε καθημερινή , εβδομαδιαία και μηνιαία βάση πληθώρα πληροφόρησης με το status των εισαγωγών και παραγγελιών των πελατών καθώς και τους δείκτες απόδοσης του παρεχόμενου έργου στον πελάτη αναφορικά με την έγκαιρη παραλαβή, ακρίβεια αποθέματος, πληρότητα στην εκτέλεση παραγγελιών, έγκαιρη παράδοση κλπ.