Ο Παναγιώτης Κορωναίος (CEO) στο 7ο Delphi Economic Forum στους Δελφούς

Τα υπερφορτωμένα δίκτυα μεταφορών σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση σε αγαθά και τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο των logistics, αποτελούν τις βασικές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με αντίκτυπο και στην Ελλάδα.

Οι “νάρκες” του πολέμου στον κλάδο των Logistics

Τα υπερφορτωμένα δίκτυα μεταφορών σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση σε αγαθά και τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο των logistics, αποτελούν τις βασικές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με αντίκτυπο και στην Ελλάδα.