Προσέγγιση 360°

Στην  Synergy παρέχουμε μία ολιστική προσέγγιση των  υπηρεσιών  προς τους πελάτες  μας για  ολόκληρο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό μπορεί να ξεκινά από την πρώτη ύλη για την   παραγωγής ενός προϊόντος,  μέχρι  και το τελικό σημείο όπου θα διατεθεί προς  κατανάλωση. Η φιλοσοφία end to end διαχείριση η οποία έχει σαν αποτέλεσμα συγκεκριμένο ownership του έργου το οποίο καταλήγει σε ποιοτικές υπηρεσίες και δημιουργεί οικονομίες κλίμακας προς όφελος και των δύο  μερών. Για κάθε  έργο που αναλαμβάνει η Εταιρία,  είναι και μία νέα πρόκληση και το αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά, αναλύοντας όλες τις ιδιαιτερότητές του σε βάθος, προκείμενου να μειώσουμε τις πιθανές αστοχίες που θα προκύψουν.

Για κάθε έργο υπάρχει υπεύθυνος διαχείρισης έργου  για την εξυπηρέτησή του, single point of contact, που έχει την ευθύνη επίβλεψης και ομαλής διεξαγωγής του έργου, βάσει των συμφωνημένων διαδικασιών και των στόχων που έχουν τεθεί.

Όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και στελέχη της Synergy, εκπαιδεύονται στις ιδιαιτερότητες και τις συμφωνημένες διαδικασίες με στόχο την ομαλή λειτουργία, την παραγωγικότητα, την ποιοτική υπηρεσία και την συνεχή  ανάπτυξη των έργων έτσι ώστε να δημιουργούνται  μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες.

Διαχειριζόμαστε πληθώρα πληροφοριών αναφορικά με τις υπηρεσίες και εξάγουμε  μεθοδική και στοχευόμευνηα πληροφόρηση    η οποία  αποδίδεται  στους πελάτες για χρήση από τις πωλήσεις,  τις προμήθειες  το τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας .Η παρεχόμενη αυτή  αξία  των αναφορών,  τελικά οδηγεί αφενός μεν σε μείωση του κόστους και αφετέρου στην δημιουργία μιας στιβαρής και αμοιβαίας εμπιστοσύνης συνεργασίας.