Προσέγγιση 360°

Στην  Synergy παρέχουμε μία ολιστική προσέγγιση των  υπηρεσιών προς τους πελάτες  μας σε ολόκληρο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την πρώτη ύλη για την παραγωγή ενός προϊόντος, μέχρι και το τελικό σημείο όπου θα διατεθεί προς  κατανάλωση. Η φιλοσοφία διαχείρισης «End to End» έχει σαν αποτέλεσμα το να παίρνουμε το κάθε ένα έργο προσωπικά και, πάντα με γνώμονα την ποιότητα, να επιτυγχάνουμε οικονομίες κλίμακας προς όφελος και των δύο μερών.

Κάθε  έργο που αναλαμβάνει η Εταιρία  είναι και μία νέα πρόκληση και το αντιμετωπίζουμε εξατομικευμένα, αναλύοντας όλες τις ιδιαιτερότητές του σε βάθος, προκείμενου να αποτρέψουμε πιθανές αστοχίες.

Για κάθε έργο υπάρχει ο αρμόδιος υπεύθυνος διαχείρισης έργου ο οποίος αποτελεί το ‘single point of contact’, και έχει την ευθύνη επίβλεψης και ομαλής διεξαγωγής του έργου, βάσει των συμφωνημένων διαδικασιών και των στόχων που έχουν τεθεί.

Όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και στελέχη της Synergy, εκπαιδεύονται στις ιδιαιτερότητες και τις συμφωνημένες διαδικασίες με στόχο την ομαλή λειτουργία, την παραγωγικότητα, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την συνεχή ανάπτυξη των έργων έτσι ώστε να δημιουργούνται μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες.

Διαχειριζόμαστε πληθώρα πληροφοριών αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξάγουμε  μεθοδική και στοχευμένη πληροφόρηση η οποία αποδίδεται στους πελάτες για χρήση από τις πωλήσεις, τις προμήθειες και το τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παρεχόμενη αυτή πληθώρα των πληροφοριών να, οδηγεί τελικά αφενός σε μείωση του κόστους και αφετέρου στην δημιουργία μιας στιβαρής συνεργασίας βασισμένης στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.