Home | Ανακάλυψε τη Synergy

Ανακάλυψε τη Synergy

H Synergy είναι ένας ηγετικός, καινοτόμος, πελατοκεντρικός πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας υψηλής αξίας, όπως Contract Logistics, Warehousing και Distribution, Διεθνείς Μεταφορές, 4PL, καθώς και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως ανασυσκευασία, ετικετοκόλληση, ποιοτικός έλεγχος, τηλεφωνικό κέντρο, επισκευαστικός χώρος κλπ, υπηρεσίες που προσφέρονται σε ποικίλο πελατολόγιο διαφόρων κλάδων.

Διαφοροποιούμαστε για την πελατοκεντρική μας κουλτούρα και το εξειδικευμένο προσωπικό, στοχεύοντας να υπερβούμε τις προσδοκίες των πελατών μας, ενώ με συνέπεια τους παρέχουμε μία εξαιρετική εμπειρία στη συνεργασία μαζί μας, λειτουργώντας προληπτικά και ενισχύοντας μοναδικές win-win συνεργασίες, δημιουργώντας βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες μας αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Είμαστε ικανοί για τη  δημιουργία και την απρόσκοπτη παροχή καινοτόμων Supply Chain λύσεων, οι οποίες ενισχύουν την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στο δίκτυο των πελατών μας, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουμε τα λειτουργικά κόστη των πελατών μας, συμβάλλοντας στις οικονομικές επιδόσεις τους.

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να ρωτάμε, να ακούμε και να αφουγκραζόμαστε δυναμικά τις ανάγκες, τις ανησυχίες, τα εμπόδια που μπορούν να προκύψουν, αλλά και τις επιχειρηματικές προκλήσεις κάθε πελάτη και κάθε κλάδου. Ταυτόχρονα διευκολύνουμε και διασφαλίζουμε ότι τα εφαρμοζόμενα συστήματα και διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, συνδέονται με την ανάπτυξη της εταιρικής τους στρατηγικής.

Μας διέπει η ισχυρή πεποίθηση ότι η ανταποδοτική επιτυχία και ευημερία επιτυγχάνεται μόνο διαμέσου των μακροπρόθεσμων συνεργασιών, με την μεθοδολογία της συνεχούς βελτίωσης και ταυτόχρονα συνεχούς ευθυγράμμισης με την στρατηγική τους, όντας πάντοτε ευαισθητοποιημένοι στις επιχειρηματικές τους προτεραιότητες.

Η Στρατηγική μας

Στη Synergy δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση μας προς τους  πελάτες, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή μας: να τους παρέχουμε μία μοναδική εμπειρία συνεργασίας. Αυτό το αποδεικνύουμε όντας ανθρωποκεντρικοί στην πράξη, αφού βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη, αφουγκραζόμαστε τις ξεχωριστές και μεταβαλλόμενες ανάγκες του, δομώντας πρώτα απ’ όλα ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η  συναισθηματική ταύτιση μας με τον κάθε νέο πελάτη είναι ένα από τα σημεία διαφοροποίησής μας, και αποτελεί τον πυρήνα της προσέγγισης του κάθε έργου που αναλαμβάνουμε. Αναγνωρίζουμε τους ξεχωριστούς στόχους και τις επιθυμίες του πελάτη, μελετώντας σε βάθος μαζί του, ώστε να μοιραστούμε το πάθος, το όραμά του έτσι ώστε  να ευθυγραμμίσουμε την πορεία μας μέσα από κοινούς στόχους. Επιθυμία μας είναι οι λύσεις που προσφέρουμε να ικανοποιούν πλήρως ακόμη και τις πιο απαιτητικές προσδοκίες των πελατών, έτσι ώστε το κάθε έργο που αναλαμβάνουμε να εξελίσσεται και να προοδεύει.

Η αριστεία και η συνεχής βελτίωση είναι κομμάτι του DNA μας, γι’ αυτό και είμαστε συνεχώς εποικοδομητικά δυσαρεστημένοι. Δεν επαναπαυόμαστε στις επιτυχίες και τα υψηλά ποσοστά απόδοσης των υπηρεσιών αλλά θέτουμε διαρκώς νέους στόχους και νέες προκλήσεις, ώστε καινοτόμες λύσεις να μας κάνουν να ξεπερνούμε κάθε φορά τον εαυτό μας και να γινόμαστε καλύτεροι.

Παράλληλα, φροντίζουμε για τη σταδιακή και βιώσιμη ανάπτυξη των μεγεθών, προσφέροντας αξία στους ανθρώπους στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στους πελάτες. Η συνεπής οικονομική επίδοση και ανάπτυξη, μας επιτρέπει να επενδύουμε στην επαγγελματική εξέλιξη και εξειδίκευση των ανθρώπων μας καθώς και σε προηγμένες επιχειρηματικές λύσεις, προς όφελος των πελατών.

Η υπόσχεση της SYNERGY

Να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια μοναδική εμπειρία.

Το Όραμα μας

Να εξελιχθεί στον προτιμώμενο, πιο αξιόπιστο πελατο-κεντρικό πάροχο μοναδικών, ποιοτικών και καινοτόμων λύσεων εφοδιαστικής λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας  μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καλλιεργώντας ταυτόχρονα αποτελεσματικές επιχειρηματικές συνεργασίες.

Η Αποστολή μας

Η Synergy παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχειρίσης εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως contract logistics, διεθνείς μεταφορές και λύσεις προστιθέμενης αξίας, σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Προσέγγιση μας η ευθυγράμμιση με τον πελάτη

Στη Synergy αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τους στόχους, το όραμα, και τις απαιτήσεις του, ώστε να σχεδιαστεί εξατομικευμένα το μοντέλο συνεργασίας και να ευθυγραμμιστούμε απόλυτα. Επιμένουμε στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, το σεβασμό, το ήθος, την διαφάνεια, επαγγελματισμό, και στην βαθιά γνώση του αντικειμένου. Με αυτό το σκεπτικό, οι συνεργασίες μας έχουν διάρκεια και είναι αμοιβαία επωφελείς.

Θέτουμε κοινούς στόχους για μία επιτυχημένη συνεργασία, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι τα Standard Operation Procedures (SOPs) που απεικονίζουν με κάθε λεπτομέρεια τις διαδικασίες που διέπουν την συνεργασία. Πάνω σε αυτές τις διεργασίες εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι, ώστε να επέλθει πλήρης ευθυγράμμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τους καταγεγραμμένους στόχους και επιθυμίες των πελατών.

Για να εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω στην πράξη, στη Synergy προωθούμε συνεργασίες τύπου “open book”. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφάνεια μέσα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας «Engineering Transparent Logic» (ETL), σε κάθε στάδιο των διαδικασιών, με αποτέλεσμα κάθε πληροφορία να είναι προσβάσιμη στον πελάτη ανά πάσα στιγμή.

Γιατί να επιλέξετε την Synergy

Η Synergy αντιμετωπίζει κάθε συνεργασία ως μοναδική

Παρακολουθεί και προσαρμόζεται στη στρατηγική και τις ανάγκες του πελάτη

Στέκεται δίπλα στον πελάτη σε κάθε βήμα της συνεργασίας, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και αναπροσαρμογή του μοντέλου εξυπηρέτησης του όπου αυτό απαιτείται από την επικαιροποίηση της στρατηγικής

Λειτουργεί ως Integrator συντονίζοντας τη συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες αναλόγως του μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει γίνει από κοινού αποδεκτό.

Εξειδικεύει τις λύσεις σε επίπεδο supply chain engineering συνδυάζοντας το κριτήριο της ποιότητας με το λογικό κόστος

Ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες των πελατών σχεδιάζοντας λύσεις talor made.

Ανταποκρίνεται σε έργα ειδικών απαιτήσεων.

Προτείνει οικονομικές λύσεις βελτίωσης αλλά ποτέ δεν ρισκάρει την ποιότητα και την αξιοπιστία του πελάτη.

Η Synergy σε αριθμούς

0

τ.μ. εγκαταστάσεις

0
%

μείωση στα ανθρώπινα λάθη

0

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

0

εκατ. Εξοικονόμηση από λειτουργικά κόστη.

Photo gallery