Home | Ανακάλυψε τη Synergy

Ανακάλυψε τη Synergy

Η Synergy είναι μία Ελληνική Οικογενειακή Εταιρία η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης της   εφοδιαστικής αλυσίδας. Από την  ίδρυσή της Εταιρίας, η Διοίκησης έθεσε υψηλούς στόχους όσον αφορά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλο το φάσμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση της τεχνολογίας και στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων.

 

Επιδιώκουμε πάντοτε να έχουμε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες, οι οποίες να βασίζονται στην προσωπική επαφή που καλλιεργείται με όλους τους πελάτες ανεξαρτήτως μεγέθους και κατηγορίας προϊόντων. Το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι να παρέχεται όσο το δυνατό καλύτερη ποιότητα στην διαχείριση των αιτημάτων των πελατών. Όλη αυτή η διαφορετική πρακτική αντιμετώπισης συνετέλεσε στο να κερδίσει η Εταιρία την εμπιστοσύνη της αγοράς και να τοποθετηθεί μεταξύ των κορυφαίων στον κλάδο και στην χώρα ως σύγχρονη, υγιής και τεχνολογικά αναπτυγμένη, με αποτέλεσμα οι πελάτες της να απολαμβάνουν σε όλους τους τομείς μία μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και συνεργασίας.

Η δεύτερη γενιά της διοίκησης της Synergy συνεχίζει να διατηρεί με προσήλωση τις αρχές της οικογενειακής επιχείρησης με εξωστρέφεια, διευρύνοντας τις δραστηριότητες της και σε χώρες του εξωτερικού. Διατηρώντας τις επαγγελματικές της αρχές, η εταιρία συνεχίζει να επενδύει σε μια καινοτόμα και ανθρωποκεντρική Εταιρική κουλτούρα.

Διανύοντας πλέον την 2η δεκαετία λειτουργίας και έχοντας αποκτήσει εμπειρία και τεχνογνωσία, γνωρίζουμε καλύτερα πως να παρέχουμε εξατομικευμένες ‘best in class’ υπηρεσίες στους πελάτες σε όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Στρατηγική μας

Στη Synergy δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση μας προς τους  πελάτες, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή μας: να τους παρέχουμε μία μοναδική εμπειρία συνεργασίας. Αυτό το αποδεικνύουμε όντας ανθρωποκεντρικοί στην πράξη, αφού βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη, αφουγκραζόμαστε τις ξεχωριστές και μεταβαλλόμενες ανάγκες του, δομώντας πρώτα απ’ όλα ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η  συναισθηματική ταύτιση μας με τον κάθε νέο πελάτη είναι ένα από τα σημεία διαφοροποίησής μας, και αποτελεί τον πυρήνα της προσέγγισης του κάθε έργου που αναλαμβάνουμε. Αναγνωρίζουμε τους ξεχωριστούς στόχους και τις επιθυμίες του πελάτη, μελετώντας σε βάθος μαζί του, ώστε να μοιραστούμε το πάθος, το όραμά του έτσι ώστε  να ευθυγραμμίσουμε την πορεία μας μέσα από κοινούς στόχους. Επιθυμία μας είναι οι λύσεις που προσφέρουμε να ικανοποιούν πλήρως ακόμη και τις πιο απαιτητικές προσδοκίες των πελατών, έτσι ώστε το κάθε έργο που αναλαμβάνουμε να εξελίσσεται και να προοδεύει.

Η αριστεία και η συνεχής βελτίωση είναι κομμάτι του DNA μας, γι’ αυτό και είμαστε συνεχώς εποικοδομητικά δυσαρεστημένοι. Δεν επαναπαυόμαστε στις επιτυχίες και τα υψηλά ποσοστά απόδοσης των υπηρεσιών αλλά θέτουμε διαρκώς νέους στόχους και νέες προκλήσεις, ώστε καινοτόμες λύσεις να μας κάνουν να ξεπερνούμε κάθε φορά τον εαυτό μας και να γινόμαστε καλύτεροι.

Παράλληλα, φροντίζουμε για τη σταδιακή και βιώσιμη ανάπτυξη των μεγεθών, προσφέροντας αξία στους ανθρώπους στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στους πελάτες. Η συνεπής οικονομική επίδοση και ανάπτυξη, μας επιτρέπει να επενδύουμε στην επαγγελματική εξέλιξη και εξειδίκευση των ανθρώπων μας καθώς και σε προηγμένες επιχειρηματικές λύσεις, προς όφελος των πελατών.

Η υπόσχεση της SYNERGY

Να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια μοναδική εμπειρία.

Το Όραμα μας

Η Synergy ακολουθεί με συνέπεια τις παραδοσιακές αξίες της οικογενειακής επιχείρησης, από την ημέρα της ίδρυσης της οι οποίες την βοήθησαν να διαβλέψει την αρχή της ανάπτυξης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα την εν λόγω εποχή.

Όραμά μας ήταν, και παραμένει να είναι,  να  μας αναγνωρίζει η αγορά ως η πλέον πελατοκεντρική Εταιρία Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Υπηρεσιών Logistics.

Η Αποστολή μας

Mε την εξαιρετική ποιότητα, τεχνογνωσία και τη δημιουργία αξίας, να βοηθήσουμε τους πελάτες να πετύχουν, παρέχοντας τις πληρέστερες υπηρεσίες και λύσεις οι οποίες θα ικανοποιήσουν αλλά και θα ξεπεράσουν τις ανάγκες τους στα πλαίσια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Κατανοούμε ότι ο κλάδος μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, με υψηλές απαιτήσεις και χωρίς την ευχέρεια  αστοχιών  για αυτό το λόγο εγκύπτουμε διεξοδικά στις επιθυμίες και τα προβλήματα των πελατών έτσι ώστε να κάνουμε κάθε φορά το καλύτερο δυνατό. Αντιλαμβανόμενοι τις υψηλές απαιτήσεις που επικρατούν στην αγορά ανανεώνουμε  και αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προσαρμόζοντάς τες κάθε φορά  στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Προσέγγιση μας η ευθυγράμμιση με τον πελάτη

Στη Synergy αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τους στόχους, το όραμα, και τις απαιτήσεις του, ώστε να σχεδιαστεί εξατομικευμένα το μοντέλο συνεργασίας και να ευθυγραμμιστούμε απόλυτα. Επιμένουμε στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, το σεβασμό, το ήθος, την διαφάνεια, επαγγελματισμό, και στην βαθιά γνώση του αντικειμένου. Με αυτό το σκεπτικό, οι συνεργασίες μας έχουν διάρκεια και είναι αμοιβαία επωφελείς.

Θέτουμε κοινούς στόχους για μία επιτυχημένη συνεργασία, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι τα Standard Operation Procedures (SOPs) που απεικονίζουν με κάθε λεπτομέρεια τις διαδικασίες που διέπουν την συνεργασία. Πάνω σε αυτές τις διεργασίες εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι, ώστε να επέλθει πλήρης ευθυγράμμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τους καταγεγραμμένους στόχους και επιθυμίες των πελατών.

Για να εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω στην πράξη, στη Synergy προωθούμε συνεργασίες τύπου “open book”. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφάνεια μέσα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας «Engineering Transparent Logic» (ETL), σε κάθε στάδιο των διαδικασιών, με αποτέλεσμα κάθε πληροφορία να είναι προσβάσιμη στον πελάτη ανά πάσα στιγμή.

Γιατί να επιλέξετε την Synergy

Η Synergy αντιμετωπίζει κάθε συνεργασία ως μοναδική

Παρακολουθεί και προσαρμόζεται στη στρατηγική και τις ανάγκες του πελάτη

Στέκεται δίπλα στον πελάτη σε κάθε βήμα της συνεργασίας, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και αναπροσαρμογή του μοντέλου εξυπηρέτησης του όπου αυτό απαιτείται από την επικαιροποίηση της στρατηγικής

Λειτουργεί ως Integrator συντονίζοντας τη συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες αναλόγως του μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει γίνει από κοινού αποδεκτό.

Εξειδικεύει τις λύσεις σε επίπεδο supply chain engineering συνδυάζοντας το κριτήριο της ποιότητας με το λογικό κόστος

Ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες των πελατών σχεδιάζοντας λύσεις talor made.

Ανταποκρίνεται σε έργα ειδικών απαιτήσεων.

Προτείνει οικονομικές λύσεις βελτίωσης αλλά ποτέ δεν ρισκάρει την ποιότητα και την αξιοπιστία του πελάτη.

Η Synergy σε αριθμούς

0

τ.μ. εγκαταστάσεις

0
%

μείωση στα ανθρώπινα λάθη

0

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

0

εκατ. Εξοικονόμηση από λειτουργικά κόστη.

Photo gallery