Εγκαταστάσεις

H Synergy παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Logistics για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω 4 Κέντρων Διανομής συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 52.000 τ.μ. καθώς και 6 περιφερειακά hubs. 

Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν όλο το σύγχρονο εξοπλισμό που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών όπως εξελιγμένα συστήματα αποθήκευσης, ανανεωμένο στόλο ανυψωτικών μηχανημάτων, προϊόντα hardware πληροφορικής νέας γενιάς, σύγχρονα μηχανήματα συσκευασίας – ανασυσκευασίας κ.λπ.
Παράλληλα, επενδύουμε σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό αναλόγως των ιδιαίτερων απαιτήσεων των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας.

Η Εταιρία μας διαθέτει επιπλέον ένα εξελιγμένο δίκτυο διανομής και μικροδιανομής μέσω 52 στρατηγικών συνεργατών και 24 εθνικών και διεθνών μεταφορικών επιχειρήσεων.

Στην Αττική, διαθέτουμε 4 Κέντρα Διανομής στη θέση Σχοινέζα, στη θέση Δύο Πεύκα, στη Χάβωση Ασπροπύργου , στην θέση Μάνδρα Αττικής, καθώς και στη θέση Πάτημα Σχηματαρίου, συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 52.000 τ.μ., 34.000 παλετοθέσεων και 38 συνεργαζόμενα ΔΧ φορτηγά οχήματα. 

Hub λειτουργεί και στη Θεσσαλονίκη, στεγασμένης επιφάνειας 1.000 τ.μ. με 6 συνεργαζόμενα ΔΧ φορτηγά οχήματα.

Περιφερειακά Hubs: 

Πάτρα: Στεγασμένη επιφάνεια 1.700 τ.μ., 6 φορτηγά διανομής, 2 επικαθήμενα. 

Λάρισα: Στεγασμένη επιφάνεια 2.000 τ.μ., 5 φορτηγά διανομής, 6 επικαθήμενα. 

Ιωάννινα: Στεγασμένη επιφάνεια 1.200 τ.μ., 14 φορτηγά διανομής, 7 επικαθήμενα. 

Αλεξανδρούπουλη: Στεγασμένη επιφάνεια 400 τ.μ., 3 φορτηγά διανομής, 10 επικαθήμενα. 

Κρήτη: Στεγασμένη επιφάνεια Χανίων 2.000 τ.μ. Στεγασμένη Επιφάνεια Ηρακλείου 900 τ.μ., 20 φορτηγά διανομής, 37 επικαθήμενα. 

Ρόδος: Στεγασμένη επιφάνεια 2.800 τ.μ., 11 φορτηγά διανομής, 5 επικαθήμενα.

Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019