Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Η Εταιρία κάνει πράξη την Επιχειρηματική Ηθική εφαρμόζοντας πιστά τον εσωτερικό Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς που βασίζεται στο τρίπτυχο «Διαφάνεια, Εμπιστοσύνη, Ποιότητα»:

  • 3 αξίες που «σφραγίζουν» κάθε λειτουργία της Synergy και προστατεύουν τις σχέσεις της με τους πελάτες, τους συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της.

3 αξίες που εξειδικεύονται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς “Three Shields”: ένα δυναμικό, πρακτικό εγχειρίδιο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται ώστε η Εταιρία να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες των πελατών της.Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019