Εργάζομαι στη Synergy

Η επιχείρηση προσφέρει ευοίωνες προοπτικές απασχόλησης και καριέρας, σταθερότητα απολαβών και συνεχή εκπαίδευση και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό που εμπιστεύεται και την εμπιστεύεται. Aπευθυνθείτε στο hr@synergy.gr


Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019