Φάρμακα – Καλλυντικά

Η Synergy έχει επενδύσει πρόσφατα σε νέες εγκαταστάσεις στεγασμένης επιφάνειας 2.000 τ.μ. (με δυνατότητα επέκτασης στα 4.000 τ.μ.) στον Ασπρόπυργο για την αποθήκευση φαρμάκων και καλλυντικών σε ειδικές θερμοκρασιακές συνθήκες βάσει των Καλών Πρακτικών Διανομής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου. Η Εταιρία προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- Συσκευασία και ετικετοποίηση των φαρμάκων βάσει προδιαγραφών ΕΟΦ
- Παρακολούθηση σειριακών αριθμών και πλήρης ιχνηλασιμότητα
- Διανομή εντός 24 ωρών ή και λιγότερο εάν χρειαστεί, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες των νοσοκομείων και των φαρμακείων
- Reverse Logistics εμπορεύσιμων προϊόντων
κ.ά.

Οι χώροι λειτουργούν με θερμοκρασιακό χάρτη που παρακολουθεί την τήρηση της θερμοκρασίας στα απαραίτητα επίπεδα (15-25 °C) και πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΟΦ αναφορικά με τον χώρο ακαταλλήλων προϊόντων, τη διαχείριση των επιστροφών κ.λπ. Παράλληλα, οι χώροι μας είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για τη βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων σύντομης διάρκειας ζωής.

Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019