Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

  • POD: Εγγυημένες παραδόσεις με Proof of Delivery
  • Συναρμολόγηση, συσκευασία, ανασυσκευασία: customized λύσεις για οικονομίες κλίμακος
  • Call Center: υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης
  • Παραγγελιοληψία
  • Προωθητικές ενέργειες: αποτελεσματική υποστήριξη των ιδεών εμπορικών τμημάτων
  • Παροχή γραφειακού χώρου: ικανότητα φιλοξενίας τμημάτων διοίκησης των πελατών μας κ.ά.
  • Παροχή τεχνικού χώρου
  • Merchandizing
  • Documents Management
  • E-archiving

Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019