Αειφόρος Ανάπτυξη

Στη Synergy, η εμπέδωση και η εφαρμογή της Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελεί καθημερινή πρακτική για τη Διοίκηση και το Προσωπικό της Εταιρίας. Οι έννοιες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της προστασίας του περιβάλλοντος διέπουν την κουλτούρα της επιχείρησης και τη συνεργασία της με πελάτες και προμηθευτές. Μετουσιώνονται δε, σε συγκεκριμένες δράσεις: τα Sustainable Synergy Stories αφορούν σε ξεχωριστές ιστορίες δράσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός δομημένου πλάνου ΕΚΕ, το οποίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο φάσμα ενεργειών.

Φροντίζουμε για:

-   το Περιβάλλον: μετράμε το αποτύπωμα του άνθρακα, εξοικονομούμε ρεύμα και νερό, μειώνουμε τις εκτυπώσεις, προωθούμε τις συναντήσεις από απόσταση, επικαιροποιούμε την πιστοποίησή μας κατά ISO 14001.
-  την Κοινωνία: με στοχευμένες επιλογές, υποστηρίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία δημόσιων σχολείων, τις πρωτοβουλίες μη κερδοσκοπικών σωματείων, τον Αθλητισμό, τη Δημόσια Υγεία.
-  τον Άνθρωπο: επιβραβεύουμε την Αριστεία, συμμετέχουμε στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στηρίζουμε τις σπουδές νέων ανθρώπων.
-  την Αγορά: προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, προωθούμε τα Ελληνικά Logistics, συμμετέχουμε ενεργά στις δραστηριότητες των φορέων για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, συντηρούμε τη σταθερή επικοινωνία μας με τις επιχειρήσεις. Η Synergy έχει, επίσης, πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 14001: 2004 που αφορά στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ενώ στους δείκτες μέτρησης της απόδοσης που χρησιμοποιηθεί η Εταιρία, έχουν πλέον ενσωματωθεί Environmental KPIs.


Μείνετε συντονισμένοι και διαβάστε το πρώτο Sustainable Synergy Story (S.S.S.) το οποίο θα αναρτηθεί σύντομα!

Συνοπτικός Απολογισμός Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

Corporate Social Responsibility Report 2017

Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019