Ευθυγράμμιση με τον πελάτη

H Synergy αντιμετωπίζει σήμερα τον πελάτη με τις απαιτήσεις του αύριο. Συμμετέχει στη διαμόρφωση της στρατηγικής του, συμβουλεύοντάς τον εξ αρχής και με βάση την ευρύτερη εμπειρία της από την αγορά, πώς η  στρατηγική αυτή θα μετουσιωθεί σ’ ένα αποτελεσματικό σύστημα Logistics.

Εξειδικεύει τους στόχους της συνεργασίας σε συγκεκριμένες διαδικασίες που περιλαμβάνουν manuals και εκπαίδευση ομάδων έργου τόσο από τη Synergy όσο και από τον πελάτη. Στόχος, η έμπρακτη ευθυγράμμιση των παρεχομένων υπηρεσιών με τους καταγεγραμμένους στόχους. 

Παράλληλα, η Εταιρία προωθεί συνεργασίες τύπου “open book”, με τους πελάτες να μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή, άμεση πρόσβαση στην πληροφορία. Οι συνεργασίες “open book” εντάσσονται στη φιλοσοφία Engineering Transparent Logic (ETL) που εφαρμόζει η Synergy, σύμφωνα με την οποία, ο τρόπος συνεργασίας και καθημερινής δουλειάς με τον πελάτη εξελίσσεται διαρκώς και αν καταστεί ανάγκη, επανασχεδιάζεται με στόχο την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών στο πλαίσιο της συνεργασίας win win. 

Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019