Οικονομικά Στοιχεία

Η συνεργασία με την Synergy δεν κρύβει εκπλήξεις. Ένας από τους δομικούς παράγοντες που εγγυώνται την αξιοπιστία της εταιρείας και τη σταθερότητά της στην προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι η χρηματοοικονομική της υγεία, γεγονός που της επιτρέπει:

Να προβαίνει στις αναγκαίες επενδύσεις για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων και νέων αναγκών των πελατών της

Να διατηρεί μακροχρόνιες και πολλές φορές αποκλειστικές συνεργασίες με μεταφορικές επιχειρήσεις

Να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της και να διευρύνει την ομάδα των συνεργατών της

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2017Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019