Με οδηγό την Ποιότητα

Η Ποιότητα αποτελεί για την Synergy, Νο1 προτεραιότητα και τη διαφυλάσσει σε όλα τα στάδια της συνεργασίας χωρίς εκπτώσεις: από τον σχεδιασμό της λύσης μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια στην υλοποίηση. Ποιότητα τόσο στις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της όσο και στον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας. Πλοηγός της σε αυτήν την κατεύθυνση είναι οι δείκτες ποιότητας που χρησιμοποιεί ώστε να αξιολογεί διαρκώς τα επίπεδα απόδοσής της σε τομείς όπως, ενδεικτικά, η ακρίβεια αποθέματος, OTIF, ταχύτητα παραλαβών, ταχύτητα ανταπόκρισης σε κλήσεις πελατών, παραδόσεις, παραγωγικότητα αποθήκης κ.ά.

Πιστή στη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης, η Synergy παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των αναγκών των πελατών της και προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρία αποδίδει μεγάλη έμφαση στην εξασφάλιση των απαραίτητων Πιστοποιήσεων.

Παράλληλα, η Synergy περνά με επιτυχία τα αυστηρά audits που υλοποιούν πολυεθνικές εταιρείες – πελάτες της με εξειδικευμένες ομάδες ελέγχου που επισκέπτονται τη χώρα μας και εξετάζουν το βαθμό απόκρισης του 3PL συνεργάτη στα ζητούμενα άριστα επίπεδα στους τομείς της Υγείας και της Ασφάλειας, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.ά. με συγκεκριμένους δείκτες.

Δείτε την Πολιτική Ποιότητας ΕΔΩ

Σύστημα
Διαχείρισης
Ποιότητας

Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας
Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων

Σύστημα
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

Σύστημα
Διαχείρισης για την Υγεία
και την Ασφάλεια
στην Εργασία

Σύστημα
Διαχείρισης
Ασφάλειας Τροφίμων

Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019